Verdieping Coachend begeleiding

19 september 2019 Dit is een vervolg op de basistraining Coachend Begeleiden, waarin je kennis hebt genomen van coachtechnieken en daarmee geoefend hebt. Tijdens de verdiepingstraining wordt doorgegaan op het ontwikkelen van jouw coachvaardigheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij persoonlijke thema’s en leerdoelen. Praktijkoefeningen, afgewisseld met korte mini-colleges [...]

Verdieping Coachend begeleiding2019-08-29T16:56:33+02:00

Introductie Bèta Challenge

19 september 2019 Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed. Deze training is een kennismaking met het consortium BCP, het programmabureau en de onderwijskundige uitgangspunten van het Bèta [...]

Introductie Bèta Challenge2019-08-29T12:30:53+02:00