Scholingsaanbod Bèta Challenge

Trainingsdagen voor persoonlijke ontwikkeling

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Scholingsaanbod Bèta Challenge

Trainingsdagen voor persoonlijke ontwikkeling

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Informatie scholingsdagen

Bèta Challenge biedt tweejaarlijks een interessant programma aan trainingsdagen om jezelf te ontwikkelen. Zie hieronder het overzicht van de trainingen die in de periode van februari tot en met april 2024 worden aangeboden, fysiek op locatie. 

Let op: de aanmeldtermijn voor de trainingen is verlopen. Aanmelden voor de trainingen is niet meer mogelijk.

Deze training is voor nieuwe BCP scholen en nieuwe teamleden van huidige BCP scholen.

Ben je nieuw in het Bèta Challenge-team op jouw school? Of zit je er al een tijdje bij, maar heb je behoefte aan meer verdieping? Dan is dit jouw training!

Tijdens deze introductiecursus ga je ontdekken wat BCP voor jou en jouw onderwijs betekent / kan betekenen. Je doet inspiratie op voor opdrachten, onderzoekt wat jouw rol in het BCP-team is en wat lid zijn van een netwerk met een netwerkcoach en externe samenwerkingspartners betekent.

Verder ga je aan de slag met je eigen ontwikkelvragen en is er ruimte voor eigen casussen en specifieke vraagstukken.

Kortom, een dag om het Bèta Challenge programma in te duiken en alles te ontdekken over de mogelijkheden die het biedt voor de leerlingen, jouw school en voor jezelf.

LET OP: De introductietraining is voorwaardelijk om andere trainingen te kunnen volgen.

Datum training: 5 februari 2024
Tijd: 10.00 – 15.00 uur

Locatie: Frame Offices, Utrecht/De Meern

Organisatie:

Programmabureau Bèta Challenge

Trainers:

Babs van Sleeuwen en Joziene de Wolf

Status:

Alle leden binnen het BCP-team van een school volgen deze training. De training is voorwaardelijk voor deelname aan de andere BCP-trainingen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Een Arduino is een programmeerbare microcontroller op een printplaat en daarmee heel erg geschikt om te gebruiken als als prototyping tool. In deze praktische Arduino Basistraining maken de deelnemers kennis met Arduino: de hardware, de software en het online lesmateriaal.

Na een korte introductie gaan de deelnemers zelf aan de slag, waarbij er stil wordt gestaan bij de basis van het programmeren van (aanvankelijk) eenvoudige Arduino-opdrachten. Er worden tips en trucs aangereikt om dit lesmateriaal toe te passen in Bèta Challenge opdrachten, aan de hand van diverse voorbeelden. Tot slot zal er aandacht aan interessante sites worden besteedt, vol bruikbare ideeën voor in de praktijk.

Voor deze training is er geen voorkennis vereist. Wel krijgen deelnemers instructies voor het installeren van de benodigde software voor de training. Je dient dan ook zelf een laptop mee te nemen. Het practicummateriaal zal ter beschikking worden gesteld tijdens de training. 

Datum training: 7 februari 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht.

Organisatie:

Fun met Electronica

Trainers:

Frank Hagenaars

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

In de Bèta Challenge projectopdrachten is er een balans tussen een actueel vraagstuk (uit het bedrijfsleven), loopbaanoriëntatie (de kennismaking met vervolgopleiding en beroep) en de ontwikkeling van algemene vaardigheden (competenties). Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Op welke wijze stimuleer je de ontwikkeling van vaardigheden en competenties? Wat betekent dit voor de mate waarin je als docent stuurt en de zelfstandigheid die je mag verwachten van de leerling?

Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan, staan centraal in deze training. In het eerste dagdeel zullen we gezamenlijk naar de onderdelen van een BCP-projectopdracht kijken, in het tweede deel gaan deelnemers zelf schrijven aan een eigen projectopdracht.

Datum training: 28 februari 2024
Tijd: 9.30 – 16.30 uur

Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

Van Roode

Trainers:

Steven van Roode

Status:

Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

In BCP-opdrachten krijgen jongeren de kans om zich te oriënteren op verschillende techn(olog)ische werkvelden (of bètawerelden), maar het is bewezen dat die ervaring alléén nog geen zinvolle reflectie oplevert. Waarom moet dat eigenlijk en van wie moet dat dan? Daar gaan we in deze training mee aan de slag. 

Bij deze basistraining loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) trainen we docenten in hun rol van begeleider van leerlingen binnen praktijkgerichte programma’s, zoals technologie en toepassing. Het voeren van loopbaanreflectiegesprekken (met de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers) staat hierbij centraal. In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt, zodat docenten het eerste deel van hun LOB-verantwoordelijkheid vorm kunnen geven: het voeren van een loopbaangerichte dialoog. 

Daar hebben leerlingen gesprekken met anderen bij nodig. Met de LOB-gesprekstechnieken kunnen docenten toewerken naar waardevolle reflecties door aan te sluiten bij betekenisvolle ervaringen. LOB richt zich op het gesprek tussen de docent en de leerling, de dialoog, waarbij het doel is dat de leerling door die gesprekken zichzelf (beter) leert kennen en hierdoor (beter) leert kiezen. Met LOB ondersteunen docenten leerlingen bij het ontdekken van wat ze kunnen, naar het krijgen van inzicht in de eigen kwaliteiten en motieven en het maken van een beargumenteerde keuze. 

In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt, waarmee docenten beter toegerust raken om hun LOB-verantwoordelijkheid vorm te geven. LOB is een vorm van gespreksvoering waarbij leerlingen terugkijken op een ervaring, in dialoog met de docent betekenis leren geven aan die ervaring en zelf in actie komen, waardoor zij hun loopbaancompetenties en beroepsbeeld ontwikkelen. Geen standaard training, maar een die past bij het Bèta Challenge programma en die verder zal worden gevormd door de bijdragen van de deelnemende docenten. 

Tijdens deze basistraining richten we ons vooral op het begeleiden van loopbaanoriëntatie, inclusief de loopbaancompetenties. De volgende verdiepende training (tweede deel) zoomt in op de LOB-verantwoordelijkheid van de docent in de rol van ontwerper: een loopbaangerichte leeromgeving. Deze twee trainingen vormen één samenhangend geheel. 

Datum training: 5 maart 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

EDU loopbaan begeleiding

Trainers:

Diane Kattevilder en Joke Ykema 

Status:

Training vanuit het basisaanbod, op individueel niveau te volgen (alle docenten binnen het BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Bij veel docenten leeft de vraag hoe zij kunnen omgaan met het beoordelen van leerlingen bij Bèta Challenge en Technologie & Toepassing (T&T).

Het concept examenprogramma biedt daarvoor een handvat; afgeleid van de eindtermen kun je voor andere leerjaren een aantal criteria vaststellen. Welke rol spelen product en proces in de beoordeling? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging? Welke instrumenten en/of tools kun je inzetten? En hoe evalueer je de ontwikkeling van de leerling op competenties en beroepsoriëntatie? Bovenstaande vragen worden in deze training verkend aan de hand van theorie en good-practices en er wordt concreet gewerkt aan een eigen beoordelingssystematiek.

In het eerste dagdeel van deze training kijken we naar verschillende manieren van beoordelen, in het tweede dagdeel gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen beoordelingssystematiek. Het is handig als je als team gezamenlijk meedoet aan de training.

Datum training: 6 maart 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

Van Roode

Trainers:

Steven van Roode 

Status:

Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Voor de invulling van opdrachten met bedrijven in de regio, moet je steeds opnieuw je eigen lesmateriaal ontwikkelen. Maar hoe vind je een goede opdracht die past bij het bedrijf en bij jouw leerlingen? Wat laat je leerlingen doen en hoe houd je dat praktisch? En hoe betrekt je bedrijven bij die opdracht?

Bedrijf in de Klas heeft een formule ontwikkeld en een manier van werken die het samenwerken met bedrijven makkelijker maakt. In deze training gaan we aan de slag met:

 • De ‘route’ van een idee naar een bedrijf naar een opdracht;
 • Het vertalen van vraagstukken van een bedrijf naar een concrete opdracht voor leerlingen;
 • Het integreren van activiteiten met het bedrijf in de opdracht.

In de training zie je hoe de toolbox werkt en maak je kennis met de werkvormen van Bedrijf in de Klas die het makkelijker maken om een bedrijf in jouw klas te brengen.

Aan het eind van de dag heb je het ontwerp van jouw opdracht klaar, zodat je die makkelijk uit kunt schrijven tot een goed lopende opdracht. De toolbox neem je na de cursusdag mee naar huis. Hierbij krijg je toegang tot een speciale webpagina, waarmee je steeds opnieuw makkelijk opdrachten kunt bedenken, die passen bij het bedrijf en bij jouw leerlingen.

De trainer
Martha Hoebens brengt al meer dan 10 jaar lang bedrijven en onderwijs samen. Zij doet dit met Bedrijf in de Klas onder andere door lesmateriaal over bedrijven te ontwikkelen, docenten te helpen om dat zelf te doen en bedrijven te laten zien hoe zij een ‘goed verhaal’ voor leerlingen kunnen vertellen. Kijk voor meer informatie op bedrijfindeklas.nl.

Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk dit voorbeeld van een opdracht die docenten eerder in onze training hebben ontwikkeld.

Datum training: 12 maart 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

Bedrijf in de Klas

Trainers:

Martha Hoebens

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

In de Arduino gevorderden training is er tijd om de Arduino-kennis op te frissen en uit te breiden naar eigen behoefte. Deze training gaat vooral over de praktische toepassing van Arduino bij projecten. Er is een groot aanbod van toepassingen aanwezig. Bij aanvang van de training wordt het aanbod toegelicht. Deelnemers kunnen, onder begeleiding, hun Arduino-kennis opfrissen en daarna een keuze maken uit het aanbod van projecten. 

Het is mogelijk om één of meerdere thema’s uit te voeren gedurende deze dag. Het gaat dan om: 

 • Meten en regelen; Hier leer je hoe je aan de hand van een meting een actie kan laten uitvoeren. Bijvoorbeeld hoe je de temperatuur in een leslokaal op een slimme manier regelt.
 • Een kruispunt met stoplichten, uit de Arduino basistraining, uit te breiden met de mogelijkheid voor voetgangers om over te steken.
 • Robotica; Hier leer je hoe je motoren aan kunt sturen. Er zijn eenvoudige practicumopdrachten beschikbaar en diverse opdrachten met een Smart Robot-car.
 • Bewegende kunst; Hier leer je servo’s aan te sturen om bijvoorbeeld een kunstobject te laten bewegen.
 • Draadloze communicatie met Arduino, b.v. licht aansturen met een afstandsbediening.
 • Werken met een app op de telefoon en daarmee een Arduino aansturen.
 • Een bewegingsalarm maken om je eigendommen te beschermen.
 • Een infrarood-lichtstraat maken om b.v. bezoekers te tellen in een winkel.
 • Een waterniveaumeting maken om te kunnen zien hoe vol je watertank van caravan of camper nog is.

Kortom, heel veel praktische toepassingen om mee aan de slag te gaan.

Datum training: 13 maart 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de Arduino basistraining reeds gevolgd

Organisatie:

Fun met Electronica

Trainers:

Frank Hagenaars

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Je kijkt naar een groepje en ziet van een afstand: dit werkt niet. De groep is opgesplitst, er is één leerling die alles bepaalt, er is geen interactie of er is allemaal geruzie. Gelukkig gaat het vaak goed in samenwerking, maar de keren dat het vastloopt, kan dat behoorlijk frustrerend zijn. Voor de groepsgenoten en voor jou als begeleidend docent. Niet op alles ingaan en ‘op je handen’ zitten, dat heb je vast al vaker gehoord, maar als je niet gaat sturen, wat doe je dan wel? 

Op dag 1 leer je een aantal coachtechnieken die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Je leert hoe je resultaatgericht kunt coachen en hoe je de leerling helpt zijn eigen antwoorden te vinden. Je leert dit door op de juiste manier te luisteren, feedback te geven en dóór te vragen. Omdat jij, naast technieken, als coachende docent je belangrijkste instrument bent, zal je je tijdens deze training ook bewuster worden van je gedrag, je overtuigingen, je (onbewuste) vooroordelen en welk effect dit heeft op het coachresultaat.

In de tijd tussen dag 1 en dag 2 werk je met een actieplan om de theorie en oefeningen ook echt in de praktijk te brengen. 

Op dag 2 reflecteer je op de afgelopen periode: wat zijn de resultaten van het toepassen in de praktijk? Wat heb je anders gedaan? Wat was het effect, wat roept nog vragen op? En welke stappen kun je nog zetten? We gaan aan de slag met het coachen van een groepen. Je krijgt zicht op hoe een groep leerlingen zich kan ontwikkelen tot een team en welke interventies daarvoor nodig zijn. Deze kennis kun je inzetten om het eigenaarschap van een groep leerlingen, die samen aan een project werken, te vergroten. Een groep leerlingen leert hierdoor meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en eigen leren. 

Na deze training ben je nog geen volleerd teamcoach, wel heb je meer inzicht in hoe groepen zich ontwikkelen en welke interventies je kunt toepassen. Uiteraard is het meenemen van casuïstiek mogelijk.

Datum training:
Dag 1: 14 maart 2024
Tijd: 09.30 – 17.00 uur
Dag 2: 3 april 2024
Tijd: 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Frame Offices, Utrecht/De Meern

Organisatie:

Erik J. Dekker training

Trainers:

Erik Dekker

Status:

Training vanuit het basisaanbod, te volgen op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team volgen deze training). Deelnemers ontvangen een certificaat. 

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

“Aanrader voor (ervaren) Bèta Challenge scholen die klaar zijn om vanuit een goede basis een stap verder te gaan!”

Het onderwijsprogramma van Bèta Challenge biedt scholen kaders voor leren & ontwikkelen, voor de rol van de professional en voor de interne organisatie. De invulling van het programma is echter in elke school en elke regio anders. Logisch, want we werken vanuit het onderwijsconcept BCP aan betekenisvol onderwijs samen met partners uit de beroepspraktijk. Dit vraagt om het vermogen van teams om onderwijs te ontwerpen en een curriculum te bouwen.

Het ontwerpen van een sterk curriculum betekent het maken van keuzes. Dat is belangrijk voor een beginnende school, maar zéker ook voor scholen die al ervaren zijn in het Bèta Challenge onderwijs. Want juist als je eenmaal de basis daarvan beheerst, ben je als BCP-team in staat een verdiepingsslag te maken en betekenisvol leren tot stand te brengen door complexe leersituaties te ontwikkelen. In de training curriculumontwikkeling reiken we je een aantal concrete handvatten aan voor hoe je dit samen met collega’s kunt aanpakken. We spelen daarbij in op de fase van ontwikkeling van het Bèta Challenge programma op jouw school en op jouw ontwerpvragen. Het betekent dat we werken vanuit de basis die er is en dat we je faciliteren in het maken van een volgende stap. 

De training vraagt een actieve inbreng van iedere deelnemer. Je bereikt het beste resultaat als je samen met minimaal één, maar liefst meerdere, andere collega’s van je BCP-team participeert. Je kunt er ook voor kiezen met je voltallige BCP-team deel te nemen.

Datum training: 19 maart 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

LET OP: Als je je op geeft voor deelname aan de training, is er vooraf een (online) intakegesprek. Na aanmelding, neemt het programmabureau contact op om deze in te plannen.

Organisatie:

Pesant

Trainers:

Joziene de Wolf

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod, op teamniveau te volgen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Onshape is een professioneel online werktuigbouwkundig 2D en 3D tekenprogramma. Het is vergelijkbaar met SolidWorks en SolidEdge. Bijzonder is dat het in de browser werkt en bovendien gratis te gebruiken is voor het onderwijs. Het is op alle besturingssystemen toepasbaar; Windows, Linux, MacOS en Chromebook! Hoe je deze toepassing kunt inzetten in de lespraktijk van Bèta Challenge, bekijken we in deze training.

In deze training leer je hoe je tekeningen aanmaakt, gereedschappen inzet, onderdelen op maat maakt en later de maatvoering weer aanpast. Ook leer je voorwerpen te tekenen die uit verschillende onderdelen bestaan. Met diverse praktijkopdrachten leer je vanaf de basis tekeningen te maken die omgezet kunnen worden in bestanden, om te kunnen lasersnijden en 3D printen. Tijdens de training kijken we ook naar de basisfuncties van het lasersnijden en 3D printen. Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze training. 

Datum training: 20 maart 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur 

Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

Fun met Electronica

Trainers:

Frank Hagenaars

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

In veel BCP-opdrachten wordt innovatie van de leerlingen gevraagd. ‘Creatief Denken toegepast in Brainstormen’ is de aanjager van innovatie. Door het toepassen van het creatief proces en een scala aan creatieve denktechnieken, wordt de kans groter om tot echt unieke oplossingen te komen voor een vraagstuk of probleem.

Hoe kom je op ideeën? Hoe ontwikkel je echt creatieve oplossingen voor de opdrachtgevers?

Je kan leerlingen helpen om op veel ideeën te komen, om hen out-of-the-box te laten denken en om hen het eerste-de-beste-idee los te laten. Je maakt in deze training kennis met de essentie van het toegepast creatief denken en het brainstormen met creatieve denktechnieken in de lespraktijk van BCP.

Je krijgt veel praktische technieken, tips en werkvormen voor de Ideefase van het Ontwerpproces maar we kijken ook met een creatieve blik naar de drie andere fases: Analyse-, Selectie- en Ontwikkelfase.
Daarnaast staan we stil bij hoe je het creatief vertrouwen van de leerlingen geleidelijk kunt laten toenemen en hoe je bijdraagt aan het ontwikkelen van een creatief klimaat in de klas, waarbij we met elkaar inzichten en ervaringen uitwisselen.  

Marcel Stolk is expert op het gebied van creatief denken, met dertig jaar ervaring. Hij begeleidt vanuit zijn bedrijf brainstorms en leidt op in alle facetten van het creatief denken. Marcel heeft de opleiding Industrieel Ontwerper aan de TU Delft gevolgd en heeft de eerst IPO in Den Haag mede opgericht. Hij werkt parttime bij IPO Rotterdam en geeft docenten aan het Technasium les. 

Datum training: 5 april 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

Mast Creativiteit

Trainers:

Marcel Stolk

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

In de praktijk merken we dat (startende) coördinatoren het soms lastig vinden om de samenwerking binnen het BCP-team op school te organiseren. De verschillende rollen die de coördinator heeft, wordt beïnvloed door omgeving, verwachtingen en persoonlijkheid. 

De BCP-coördinator is geen leidinggevende, maar wel verantwoordelijk voor de uitvoering van het primaire proces. Deze training bevat dan ook elementen van de basisactiviteiten van effectieve teams en van rolbewustzijn. We gaan hiermee aan de slag om coördinatoren te helpen om in hun rol te groeien en beter te willen worden in het aansturen van het BCP-team. 

Het resultaat van deze training is: 

 • De coördinator krijgt inzicht in zijn vaardigheden en valkuilen. 
 • De coördinator is zich bewust van zijn rol en positie binnen het team en binnen de organisatie. 
 • De coördinator leert het team optimaal samenwerken.  
 • De coördinator stuurt het BCP-team succesvol aan.  

Voor een optimale interactie met de deelnemers hanteren wij een groepsgrootte van minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. 

Omdat de training voorafgegaan wordt met een test en een gesprek met een netwerkcoach, is het van belang je op tijd in te schrijven. 

Datum training:  10 april 2024
Tijd:  09.30 – 15.00 uur 
Locatie: Frame Offices, Utrecht/De Meern

Organisatie: 

Pesant 

Trainers: 

Babs van Sleeuwen

Status: 

Training vanuit verrijkend aanbod. Voor coördinatoren van BCP-scholen. Deelnemers ontvangen een certificaat. 

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Jongeren voorbereiden op een flexibele arbeidsmarkt, zelfs op banen die nu nog niet eens bestaan, vraagt om een loopbaangerichte leeromgeving: praktijkgericht, vraaggericht en dialogisch. Dat is een behoorlijke uitdaging. Als je het niet genoeg vindt om loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) alleen te benoemen in je opdrachten en het oprecht belangrijk vindt om reflectie op gang te brengen, zodat leerlingen zich gehoord en gezien voelen, dan voel jij je als een vis in het water bij deze training. 

In deze training wordt theorie gekoppeld aan praktische opdrachten, zodat de kwaliteit van loopbaangesprekken wordt verhoogd. Deelnemers brengen opnames van LOB-gesprekken met hun leerlingen mee, om aan eigen ontwikkeldoelen te werken. Verder is er ruim aandacht voor implementatie en borging van LOB op de eigen school. Tijdens deze verdiepende training loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) ga je als ontwerper van onderwijs aan de slag met het inrichten van een meer loopbaangerichte leeromgeving. Het verbeteren en verankeren van LOB op de eigen school staat hierbij centraal. 

Deze training is het vervolg op de basistraining oriëntatie LOB binnen BCP, samen vormen de trainingen één geheel. De vervlechting van LOB met de BCP-opdrachten is uitgangspunt van de training. We gaan enerzijds dieper in op de kwaliteit van de gespreksvoering en anderzijds op het ontwerp en de organisatie van het onderwijs. Het doel is dat hiermee leerlingen zich niet alleen volwaardige gesprekspartners voelen, maar ook leren wat relevant en belangrijk is én daarbij zelf aan het stuur staan van hun leerproces. 

Goede, kwalitatieve LOB-gesprekken leer je door ‘vlieguren’ te maken. Het blijft mensenwerk, reflectietechnieken verfijnen door oefening. In deze training werken docenten samen aan hun eigen ontwikkeldoelen, waarvoor de trainers handvatten, feedback en voorbeelden aanreiken. We bespreken verder gespreksformulieren en een gespreksleidraad om LOB in de school te kunnen borgen. De toepassing van LOB in het Bèta Challenge programma wordt ook uitgebreid behandeld, zodat docenten al de volgende dag verder met LOB aan de slag kunnen. Na de training volgt de echte uitdaging: draagvlak opbouwen en uw LOB-idealen uitvoeren op school. Hiervoor bieden de trainers graag maatwerk. Vraag gerust naar de mogelijkheden. 

Datum training: 12 april 2024
Tijd: van 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de basistraining LOB reeds gevolgd

Organisatie:

EDU loopbaan begeleiding

Trainers:

Diane Kattevilder en Joke Ykema 

Status:

Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

VERNIEUWD!

In deze nieuwe verdiepende training over beoordelen binnen Bèta Challenge ga je terug naar de kern van het onderwijsprogramma Bèta Challenge. De trainer neemt je mee in hoe een doorlopende leerlijn voor competentieontwikkeling en beroepsoriëntatie op school kan worden opgezet en geïmplementeerd. Welke keuzes maak je daarbij in je opdrachten en opbouw per leerjaar van onderbouw naar bovenbouw. Door de kennis en ervaring van de trainer m.b.t. het beoordelen binnen de praktijkgerichte programma’s kan een koppeling worden gemaakt naar het formuleren van criteria voor het beoordelen van eindtermen pgp’s in de bovenbouw BCP en bespreken we wat dit betekent voor formatief en summatief beoordelen.

Daarnaast geeft de training de deelnemer inzicht in:

 • Verschillende vormen van feedback, waarmee het leer- en ontwikkelproces van leerlingen kan worden ondersteund.
 • Verschillende manieren om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen.
 • Wanneer je formatief en wanneer je summatief beoordeelt, en hoe je pak dit aanpakt
 • Wat moet en wat mag binnen de kaders van de praktijkgerichte programma’s

De trainer wisselt theorie af met kleine werkopdrachten en biedt een aantal handvatten en praktische tips waarmee docenten in de eigen school verder aan de slag kunnen.

Datum training: 16 april 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de basistraining beoordelen en evalueren reeds gevolgd.

Organisatie:

Pesant

Trainers:

Joziene de Wolf

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Aan te bevelen is om deze training met minimaal 2 personen per BCP-team te volgen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Met Sketchup maak je in een handomdraai een ontwerp van een huis. Maar hoe maak je nu een mooie weergave van dit ontwerp? In deze training gaan we vanaf de basis aan het werk. Zo leer je bijvoorbeeld tekeningen te maken met het gebruik van diverse gereedschappen en technieken, waarbij je diverse handvatten aangereikt krijgt om de toepassing van Sketchup in te zetten in de lespraktijk van Bèta Challenge. 

Voor deelnemers is het mogelijk om de training te volgen met het desktop-programma Sketchup Pro, maar we gebruiken in principe het programma Sketchup Free. SketchUp Free is de webversie van SketchUp en daardoor te gebruiken voor alle besturingssystemen; Windows, Linix, MacOS en Chromebook.

In de training maak je de Sketchup tekeningen op voor een mooie presentatie met herkenbare structuren van bouwmaterialen. Ook leer je objecten in je tekening te importeren uit een online bibliotheek om je tekening completer te maken. Tot slot kijken we naar presentatiemogelijkheden zoals het maken van een presentatie filmpje waarbij je virtueel door je tekening geloodst wordt. 

Datum training: 19 april 2024
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

Fun met Elektronica

Trainers:

Frank Hagenaars

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat

De aanmeldtermijn voor deze training is verlopen, je kunt je niet meer aanmelden.

Scrum in de klas: toepassing in de praktijk

Ervaringen uit de dagelijkse praktijk vormen de basis voor deze verdiepende sessie. Casussen uit de (eigen) lespraktijk worden ingezet om een goede indruk te krijgen van hoe je de Eduscrum methode op een goede wijze kunt inzetten in de uitvoering van Bèta Challenge opdrachten, en wat de (leer-) effecten kunnen zijn. 

Tijdens deze training werken deelnemers bovendien concreet aan de opbouw van een eigen Bèta Challenge opdracht met behulp van de methode Eduscrum. Belangrijk is dat je voor deze training een actuele projectopdracht meebrengt van je eigen school. Diverse principes en werkvormen uit het boek “Scrum in de klas” worden daarbij verder onder de loep genomen en toegepast.

Na deze sessie ken je de principes van de Eduscrum methode van A tot Z en ben je in staat leerlingen(teams) de aanpak van het scrummen eigen te maken. Met behulp van nieuwe inzichten en diverse werkvormen weet je in bestaande Bèta Challenge opdrachten een verbeterslag aan te brengen door de toepassing van de eduscrum methode.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:

Stichting Agile for Education

Trainers:

Arno Delhij

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Eduscrum Experience sessie

De Eduscrum methode is een raamwerk voor het begeleiden van leerlingen waarbij de verantwoordelijkheid voor het leerproces is gedelegeerd van docent naar leerling. Het raamwerk biedt docenten en leerlingen mogelijkheden om in het onderwijsprogramma van Bèta Challenge complexe, uitdagende problemen te adresseren en tegelijkertijd op een productieve (en kwalitatieve) wijze leerdoelen na te streven. Toepassing van de Eduscrum methode in de projectopdrachten kan de kwaliteit daarvan versterken.

Bij de Eduscrum methode staat leren centraal; slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer verantwoordelijkheid, plezier en energie. Hierdoor worden betere resultaten en kortere doorlooptijden bereikt. Leerlingen maken een positieve ontwikkeling door wat hen sterkt in hun vertrouwen in henzelf en het onderlinge vertrouwen. De sleutel van dit alles is eigenaarschap; leerlingen hebben de ruimte om hun eigen leerproces te bepalen binnen gestelde kaders en leerdoelen. De Eduscrum methode verbetert niet alleen vakinhoudelijke ontwikkeling maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling en de manier van samenwerken binnen een team.

De opzet van deze “Experience Sessie” bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen, en een voorbereidende huiswerkopdracht vooraf. De sessie is bedoeld om docenten kennis te laten maken met de Eduscrum methode waarbij een aantal technieken en methoden uit Eduscrum worden uitgelegd. De focus ligt zowel op het ervaren als leren van een aantal basiselementen van Eduscrum. Door een hoge mate van interactiviteit maak je kennis met een aantal begrippen en elementen die de Eduscrum methode zo bijzonder maken. Daarnaast werken we met een aantal werkvormen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Na deze sessie ben je in staat het raamwerk ook aan anderen (collega’s en leerlingen) uit te leggen heb je een goed beeld (en handvatten) van hoe je Eduscrum kan inzetten in je Bèta Challenge lessen.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:

Stichting Agile for Education

Trainers:

Arno Delhij

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

3D printen en lasersnijden

Tijdens deze trainingsdag slaan we het grootste deel het tekenen van de onderdelen over. Wel kijken we naar de bestanden uit de tekenprogramma’s die nodig zijn om te kunnen lasersnijden of 3D printen. 

3D printen: We beginnen met het .STL bestand en het Slicer-programma Cura. Hiermee maken we een bestand wat te gebruiken is voor een 3D-printer. Waar moet je al op letten bij het ontwerp? Hoe kan je constructieproblemen oplossen? Hoe kan je sturen op b.v. printsnelheid met behoud van zoveel mogelijk kwaliteit? Kunnen we een 3D-printer meerdere onderdelen tegelijkertijd laten printen? We gebruiken voor deze training twee ‘laatste’ generatie 3D printers. Een instapmodel en een model met een iets groter printvolume. 

Lasersnijden: We doen deze trainingsdag op een locatie waar een lasersnijder aanwezig is. We beginnen met het tekenprogramma waar we een .dxf bestand uit gaan exporteren. Dit gaan we op verschillende manieren gebruiken. Eerst kijken we naar de instellingen van de machine, het te gebruiken materiaal. We doen wat experimenten om de instellingen te verfijnen. We kijken naar het verschil tussen snijden, lijngraveren en ingraveren. Hoe stel je dat op de machine in? Later kijken we ook naar plaatjes, tekeningen en logo’s die van het internet te downloaden zijn. We bewerken die om te kunnen snijden en graveren. Voor deze laatste stappen gebruiken we het gratis programma Inkscape en de gratis online service van CloudConvert. Tot slot gebruiken we een aantal online ‘File Generators’ voor het maken van doosjes, puzzels of tandwielen.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 6 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:

Fun met Elctronica

Trainers:

Frank Hagenaars

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Extended reality, inclusief Hololens

Augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR) brengen de digitale wereld en de fysieke wereld samen. Met deze technologieën zal de manier waarop we leven en werken fundamenteel veranderen. Bij Bèta Challenge maken leerlingen kennis met diverse bestaande en nieuwe technologieën in verschillende contexten. Daar hoort omgaan met dit stukje nieuwe technologie zeker bij! Zijn wij ons als docenten bewust van de snelheid waarmee deze nieuwe wereld op ons afkomt? 

Extended Reality (XR), de overkoepelende term voor virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR) en andere immersive technologieën, biedt de mogelijkheid om de fysieke wereld en de digitale wereld te verbinden op manieren waar we eerder alleen van konden dromen. Met XR krijgt de digitale wereld een natuurlijke plek in ons leven.

Ik neem jullie een dag lang mee in deze wereld van extended reality. We gaan aan de slag met de HoloLens, nemen een flinke duik in de virtuele wereld en gaan op ontdekking in VR Sociale Platforms, maken eventueel een eigen hologram met een green screen. En we vergeten natuurlijk ook niet de toekomst van extended reality!

Deze workshop biedt een roller Coster aan theorie, praktisch bezig zijn en gave ervaringen. Kortom: genoeg ideeën en handvatten voor (nieuwe) toepassing(en) in de lespraktijk van het Bèta Challenge onderwijs.

Datum van deze training is op aanvraag.
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager.

Organisatie:

XL Learning

Trainers:

Ewout Warringa

Status:

Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat


Voor deze trainingsdagen gelden de volgende facts:

Duur fysieke trainingen: 

1 dag van 09.30 uur tot 16.30/17.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur).

De training Coachend begeleiden betreft een tweedaagse training (de tijden per dag, zoals hierboven aangegeven).

De Introductiecursus op het Bèta Challenge Programma duurt van 10.00 – 15.00 uur.

Locaties fysieke trainingen:        

Cursus en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Frame Offices, gebouw New Delphi
Rijnzathe 6, Utrecht/De Meern

Kosten fysieke trainingen:
Inclusief lunch en materialen

€ 315,- per persoon per dag.

Voor de introductiecursus zijn de kosten € 195,- p.p.

In de afgelopen jaren hebben we bij BCP onze tarieven voor scholing en training gelijk gehouden en niet geïndexeerd. Dat was een bewuste keuze. Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de inflatie ontkomen wij hier nu helaas niet meer aan. Per 1 januari 2024 geldt een indexatie van +/-11% op ons tarief.

Voorwaarden voor deelname scholing Bèta Challenge

 1. De scholingsdagen zijn primair bedoeld voor docenten en coördinatoren van de Bèta Challenge scholen die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
 2. Daarnaast is het voor Bèta Challenge scholen mogelijk om ook collega- (en niet BCP-) docenten op te geven voor trainingen. Voorwaarde daarbij is dat deze docenten eerst de introductiecursus hebben gevolgd. Daarbij hebben Bèta Challenge docenten altijd voorrang op deelname aan trainingen.
 3. Aanmelden voor de trainingen (buiten de introductietraining) kan alleen als je de introductietraining al hebt gevolgd.
 4. Inschrijving geschiedt op basis van het invullen van het digitale inschrijfformulier tot en met de aangegeven sluitingstermijn.
 5. Voor alle aangeboden trainingen geldt een minimum- en maximumaantal deelnemers. Dit aantal verschilt per training.
 6. Bij meer aanmeldingen dan het maximumaantal deelnemers per training selecteren we op basis van datum van aanmelding. Bèta Challenge docenten hebben daarbij altijd voorrang op deelname.
 7. Bij minder aanmeldingen per training dan het minimum komt de betreffende training te vervallen.
 8. Docenten kunnen zich aanmelden voor de verdiepingstrainingen als zij de betreffende basistrainingen hebben gevolgd.
 9. De scholingsbijdrage wordt vooraf in rekening gebracht aan de scholen.
 10. Nadat wij jouw aanmelding ontvangen hebben, ontvangt jouw school een factuur die voorafgaand aan de training dient te worden voldaan.
 11. Bij afmelding van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de training wordt de volledige deelnemersbijdrage in rekening gebracht.