Scholingsaanbod Bèta Challenge

Trainingsdagen voor persoonlijke ontwikkeling

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Scholingsaanbod Bèta Challenge

Trainingsdagen voor persoonlijke ontwikkeling

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Informatie scholingsdagen

Bèta Challenge biedt tweejaarlijks een interessant programma aan trainingsdagen om jezelf te ontwikkelen.

Zie hieronder het overzicht van de trainingen die in de periode van september tot en met december 2023 worden aangeboden, fysiek op locatie. 

Inschrijven is nu mogelijk! Check je agenda en meld je direct aan voor één of meerdere trainingen naar jouw keuze.

Let op: aanmelden voor de trainingen is niet meer mogelijk!

BCP-Netwerk-Slider-1

Deze training is voor nieuwe BCP scholen en nieuwe teamleden van huidige BCP scholen.

Deze training is een kennismaking met de onderwijskundige uitgangspunten van het Bèta Challenge programma, met het consortium BCP en het programmabureau. Deelnemers worden meegenomen in de wijze waarop je als school en lid van een consortium, in de praktijk hieraan uitvoering geeft.

 

Aan de hand van concrete opdrachten maken deelnemers kennis met de specifieke vorm van opdracht gestuurd onderwijs binnen BCP, het vak Technologie & Toepassing (T&T) en de verschillende rollen van de BCP-docent. Er wordt ingegaan op het competentiegericht denken en handelen van de docent en de begeleiding daarin van de T&T-leerling.

De training biedt ruimte om met elkaar de eerste gedachten, ervaringen en expertise uit te wisselen over bovenstaande onderwerpen. We proberen tot (eerste) inzichten te komen en handvatten mee te geven voor de uitvoering van het Bèta Challenge programma in de eigen school en binnen het netwerk waarin je als school / team participeert.

We realiseren met elkaar een opbrengst waarmee je als lid van het BCP-team op de eigen school:

 • verder kunt werken en ontwikkelen vanuit een gemeenschappelijk (BCP-)kader;
 • eerste handvatten hebt voor het schrijven van BCP-opdrachten en de uitvoering in de lespraktijk.

De introductietraining op 21 september zit vol! 
Wegens het succesvolle aantal deelnemers bij deze training, introduceren wij een extra datum, waarop de introductietraining BCP gevolgd kan worden. 

Datum EXTRA training: 2 november 2023
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht 

Organisatie:Programmabureau Bèta Challenge
Trainers:Babs van Sleeuwen Joziene de Wolf
Status:Alle leden binnen het BCP-team van een school volgen deze training. De training is voorwaardelijk voor deelname aan de andere BCP-trainingen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

Een Arduino is een programmeerbare microcontroller op een printplaat en daarmee heel erg geschikt om te gebruiken als als prototyping tool. In deze praktische Arduino Basistraining maken de deelnemers kennis met Arduino: de hardware, de software en het online lesmateriaal.

Na een korte introductie gaan de deelnemers zelf aan de slag, waarbij er stil wordt gestaan bij de basis van het programmeren van (aanvankelijk) eenvoudige Arduino-opdrachten. Er worden tips en trucs aangereikt om dit lesmateriaal toe te passen in Bèta Challenge opdrachten, aan de hand van diverse voorbeelden. Tot slot zal er aandacht aan interessante sites worden besteedt, vol bruikbare ideeën voor in de praktijk.

 

Voor deze training is er geen voorkennis vereist. Wel krijgen deelnemers instructies voor het installeren van de benodigde software voor de training. Je dient dan ook zelf een laptop mee te nemen. Het practicummateriaal zal ter beschikking worden gesteld tijdens de training. 

Datum training: 13 oktober 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: vergadercentrum Domstad Utrecht.

Organisatie:Fun met Electronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

Soms kan het lastig zijn om de juiste opdracht te vinden voor of met jouw leerlingen bij een bedrijf. Want waar liggen de uitdagingen van bedrijven die passen bij jouw leerlingen en hoe vertaal je die naar een geschikte opdracht? 

In deze training gaan we aan de slag met een toolbox die helpt bij:

 1. Het vertalen van een opdracht naar vraagstukken in een bedrijf;
 2. Het behapbaar maken van die vraagstukken;
 3. Het koppelen van passende werkvormen aan die vraagstukken;
 4. Het integreren van vraagstukken en werkvormen tot een opdracht met een ‘goed verhaal’.
De trainer geeft je handvatten om in te zoomen op een bedrijf, en om een breed vraagstuk vervolgens weer klein te maken tot een opdracht. De verschillende werkvormen die worden aangereikt, helpen bij het vormgeven van activiteiten, het formuleren van denk- en leervragen en het coachen op vaardigheden.

Aan het eind van de dag heb je de structuur van jouw opdracht klaar, zodat je die makkelijk uit kunt schrijven tot een goed lopende opdracht. De toolbox neem je na de cursusdag mee naar huis. Hierbij krijg je toegang tot een speciale webpagina, waarmee je steeds opnieuw makkelijk opdrachten kunt bedenken, die passen bij het bedrijf en bij jouw leerlingen.

Datum training: 31 oktober 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:Bedrijf in de Klas
Trainers:Martha Hoebens
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

In BCP-opdrachten krijgen jongeren de kans om zich te oriënteren op verschillende techn(olog)ische werkvelden (of bètawerelden), maar het is bewezen dat die ervaring alléén nog geen zinvolle reflectie oplevert. Waarom moet dat eigenlijk en van wie moet dat dan? Daar gaan we in deze training mee aan de slag. 

 

Bij deze basistraining loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) trainen we docenten in hun rol van begeleider van leerlingen binnen praktijkgerichte programma’s, zoals technologie en toepassing. Het voeren van loopbaanreflectiegesprekken (met de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers) staat hierbij centraal. In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt, zodat docenten het eerste deel van hun LOB-verantwoordelijkheid vorm kunnen geven: het voeren van een loopbaangerichte dialoog. 

Daar hebben leerlingen gesprekken met anderen bij nodig. Met de LOB-gesprekstechnieken kunnen docenten toewerken naar waardevolle reflecties door aan te sluiten bij betekenisvolle ervaringen. LOB richt zich op het gesprek tussen de docent en de leerling, de dialoog, waarbij het doel is dat de leerling door die gesprekken zichzelf (beter) leert kennen en hierdoor (beter) leert kiezen. Met LOB ondersteunen docenten leerlingen bij het ontdekken van wat ze kunnen, naar het krijgen van inzicht in de eigen kwaliteiten en motieven en het maken van een beargumenteerde keuze. 

 

In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt, waarmee docenten beter toegerust raken om hun LOB-verantwoordelijkheid vorm te geven. LOB is een vorm van gespreksvoering waarbij leerlingen terugkijken op een ervaring, in dialoog met de docent betekenis leren geven aan die ervaring en zelf in actie komen, waardoor zij hun loopbaancompetenties en beroepsbeeld ontwikkelen. Geen standaard training, maar een die past bij het Bèta Challenge programma en die verder zal worden gevormd door de bijdragen van de deelnemende docenten. 

 

Tijdens deze basistraining richten we ons vooral op het begeleiden van loopbaanoriëntatie, inclusief de loopbaancompetenties. De volgende verdiepende training (tweede deel) zoomt in op de LOB-verantwoordelijkheid van de docent in de rol van ontwerper: een loopbaangerichte leeromgeving. Deze twee trainingen vormen één samenhangend geheel. 

 

 

Datum training: 1 november 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

EDU loopbaan begeleiding

Trainers:

Diane Kattevilder en Joke Ykema 

Status:

Training vanuit het basisaanbod, op individueel niveau te volgen (alle docenten binnen het BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

Bij veel docenten leeft de vraag hoe zij kunnen omgaan met het beoordelen van leerlingen bij Bèta Challenge en Technologie & Toepassing (T&T).

Het concept examenprogramma biedt daarvoor een handvat; afgeleid van de eindtermen kun je voor andere leerjaren een aantal criteria vaststellen. Welke rol spelen product en proces in de beoordeling? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging? Welke instrumenten en/of tools kun je inzetten? En hoe evalueer je de ontwikkeling van de leerling op competenties en beroepsoriëntatie? Bovenstaande vragen worden in deze training verkend aan de hand van theorie en good-practices en er wordt concreet gewerkt aan een eigen beoordelingssystematiek.

In het eerste dagdeel van deze training kijken we naar verschillende manieren van beoordelen, in het tweede dagdeel gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen beoordelingssystematiek. Het is handig als je als team gezamenlijk meedoet aan de training.

Datum training: 7 november 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:Van Roode
Trainers:Steven van Roode 
Status:Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

In de Bèta Challenge projectopdrachten is er een balans tussen een actueel vraagstuk (uit het bedrijfsleven), loopbaanoriëntatie (de kennismaking met vervolgopleiding en beroep) en de ontwikkeling van algemene vaardigheden (competenties). Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Op welke wijze stimuleer je de ontwikkeling van vaardigheden en competenties? Wat betekent dit voor de mate waarin je als docent stuurt en de zelfstandigheid die je mag verwachten van de leerling?

Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan, staan centraal in deze training. In het eerste dagdeel zullen we gezamenlijk naar de onderdelen van een BCP-projectopdracht kijken, in het tweede deel gaan deelnemers zelf schrijven aan een eigen projectopdracht.

Datum training: 10 november 2023
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:Van Roode
Trainers:Steven van Roode
Status:Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

BCP-Netwerk-Slider-2

Je kijkt naar een groepje en ziet van een afstand: dit werkt niet. De groep is opgesplitst, er is één leerling die alles bepaalt, er is geen interactie of er is allemaal geruzie. Gelukkig gaat het vaak goed in samenwerking, maar de keren dat het vastloopt, kan dat behoorlijk frustrerend zijn. Voor de groepsgenoten en voor jou als begeleidend docent. Niet op alles ingaan en ‘op je handen’ zitten, dat heb je vast al vaker gehoord, maar als je niet gaat sturen, wat doe je dan wel?  

 

Op dag 1 leer je een aantal coachtechnieken die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Je leert hoe je resultaatgericht kunt coachen en hoe je de leerling helpt zijn eigen antwoorden te vinden. Je leert dit door op de juiste manier te luisteren, feedback te geven en dóór te vragen. Omdat jij, naast technieken, als coachende docent je belangrijkste instrument bent, zal je je tijdens deze training ook bewuster worden van je gedrag, je overtuigingen, je (onbewuste) vooroordelen en welk effect dit heeft op het coachresultaat.

 

In de tijd tussen dag 1 en dag 2 werk je met een actieplan om de theorie en oefeningen ook echt in de praktijk te brengen.  

 

Op dag 2 reflecteer je op de afgelopen periode: wat zijn de resultaten van het toepassen in de praktijk? Wat heb je anders gedaan? Wat was het effect, wat roept nog vragen op? En welke stappen kun je nog zetten?We gaan aan de slag met het coachen van een groepen. Je krijgt zicht op hoe een groep leerlingen zich kan ontwikkelen tot een team en welke interventies daarvoor nodig zijn. Deze kennis kun je inzetten om het eigenaarschap van een groep leerlingen, die samen aan een project werken, te vergroten. Een groep leerlingen leert hierdoor meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en eigen leren.  

Na deze training ben je nog geen volleerd teamcoach, wel heb je meer inzicht in hoe groepen zich ontwikkelen en welke interventies je kunt toepassen. Uiteraard is het meenemen van casuïstiek mogelijk. 

 

Datum training:
Dag 1: 15 november 2023
Tijd: 09.30 – 17.00 uur
Dag 2: 29 november 2023
Tijd: 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:

Erik J. Dekker training

Trainers:

Erik Dekker

Status:

Training van uit het basisaanbod, te volgen op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team volgen deze training). Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

In de Arduino gevorderden training is er tijd om de Arduino-kennis op te frissen en uit te breiden naar eigen behoefte. Bij aanvang van de training wordt het aanbod toegelicht. Deelnemers kunnen, onder begeleiding, hun Arduino-kennis opfrissen en daarna een keuze maken uit het aanbod van opdrachten. 

Het is mogelijk om één of meerdere thema’s uit te voeren gedurende deze dag. Het gaat dan om: 

 • Meten en data-loggen; Hier leer je hoe je metingen kan bewerken en verwerken. Het opslaan van metingen op b.v. een SD-kaart. Er is ook een opdracht waarbij je een meting maakt die via de service Thingspeak op afstand te volgen is.
 • Meten en regelen; Hier leer je hoe je aan de hand van een meting een actie kan laten uitvoeren. Bijvoorbeeld hoe je de temperatuur in een leslokaal op een slimme manier regelt, aan de hand van een binnen- en buiten temperatuurmeting.
 • Robotica; Hier leer je hoe je servo’s en motoren aan kunt sturen en hoe je op basis van sensorwaarden een robot autonoom kan laten werken. Er zijn opdrachten beschikbaar met een Smart Robot-car.
 • Draadloze communicatie met Arduino, besturing op afstand. 
 • Werken met een app op de telefoon en daarmee een Arduino aansturen. 
 

Datum training: 17 november 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de basistraining LOB reeds gevolgd

Organisatie:Fun met Electronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

In veel BCP-opdrachten wordt innovatie van de leerlingen gevraagd. ‘Creatief Denken toegepast in Brainstormen’ is de aanjager van innovatie. Door het toepassen van het creatief proces en een scala aan creatieve denktechnieken, wordt de kans groter om tot echt unieke oplossingen te komen voor een vraagstuk of probleem.

 

Hoe kom je op ideeën? Hoe ontwikkel je echt creatieve oplossingen voor de opdrachtgevers?

Je kan leerlingen helpen om op veel ideeën te komen, om hen out-of-the-box te laten denken en om hen het eerste-de-beste-idee los te laten. Je maakt in deze training kennis met de essentie van het toegepast creatief denken en het brainstormen met creatieve denktechnieken in de lespraktijk van BCP.

Je krijgt veel praktische technieken, tips en werkvormen voor de Ideefase van het Ontwerpproces maar we kijken ook met een creatieve blik naar de drie andere fases: Analyse-, Selectie- en Ontwikkelfase.
Daarnaast staan we stil bij hoe je het creatief vertrouwen van de leerlingen geleidelijk kunt laten toenemen en hoe je bijdraagt aan het ontwikkelen van een creatief klimaat in de klas, waarbij we met elkaar inzichten en ervaringen uitwisselen.  

Marcel Stolk is expert op het gebied van creatief denken, met dertig jaar ervaring. Hij begeleidt vanuit zijn bedrijf brainstorms en leidt op in alle facetten van het creatief denken. Marcel heeft de opleiding Industrieel Ontwerper aan de TU Delft gevolgd en heeft de eerst IPO in Den Haag mede opgericht. Hij werkt parttime bij IPO Rotterdam en geeft docenten aan het Technasium les. 

 

Datum training: 20 november 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur

Organisatie:Mast Creativiteit
Trainers:Marcel Stolk
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

Met Sketchup maak je in een handomdraai een ontwerp van een huis. Maar hoe maak je nu een mooie weergave van dit ontwerp? In deze training gaan we vanaf de basis aan het werk. Zo leer je bijvoorbeeld tekeningen te maken met het gebruik van diverse gereedschappen en technieken, waarbij je diverse handvatten aangereikt krijgt om de toepassing van Sketchup in te zetten in de lespraktijk van Bèta Challenge. 

 

Voor deelnemers is het mogelijk om de training te volgen met het desktop-programma Sketchup Pro, maar we gebruiken in principe het programma Sketchup Free. SketchUp Free is de webversie van SketchUp en daardoor te gebruiken voor alle besturingssystemen; Windows, Linix, MacOS en Chromebook.

In de training maak je de Sketchup tekeningen op voor een mooie presentatie met herkenbare structuren van bouwmaterialen. Ook leer je objecten in je tekening te importeren uit een online bibliotheek om je tekening completer te maken. Tot slot kijken we naar presentatiemogelijkheden zoals het maken van een presentatie filmpje waarbij je virtueel door je tekening geloodst wordt. 

 

Datum training: 21 november 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:Fun met Elektronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

BCP-Afbeelding-6

Jongeren voorbereiden op een flexibele arbeidsmarkt, zelfs op banen die nu nog niet eens bestaan, vraagt om een loopbaangerichte leeromgeving: praktijkgericht, vraaggericht en dialogisch. Dat is een behoorlijke uitdaging. Als je het niet genoeg vindt om loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) alleen te benoemen in je opdrachten en het oprecht belangrijk vindt om reflectie op gang te brengen, zodat leerlingen zich gehoord en gezien voelen, dan voel jij je als een vis in het water bij deze training. 

 

In deze training wordt theorie gekoppeld aan praktische opdrachten, zodat de kwaliteit van loopbaangesprekken wordt verhoogd. Deelnemers brengen opnames van LOB-gesprekken met hun leerlingen mee, om aan eigen ontwikkeldoelen te werken. Verder is er ruim aandacht voor implementatie en borging van LOB op de eigen school. Tijdens deze verdiepende training loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) ga je als ontwerper van onderwijs aan de slag met het inrichten van een meer loopbaangerichte leeromgeving. Het verbeteren en verankeren van LOB op de eigen school staat hierbij centraal. 

 

Deze training is het vervolg op de basistraining oriëntatie LOB binnen BCP, samen vormen de trainingen één geheel. De vervlechting van LOB met de BCP-opdrachten is uitgangspunt van de training. We gaan enerzijds dieper in op de kwaliteit van de gespreksvoering en anderzijds op het ontwerp en de organisatie van het onderwijs. Het doel is dat hiermee leerlingen zich niet alleen volwaardige gesprekspartners voelen, maar ook leren wat relevant en belangrijk is én daarbij zelf aan het stuur staan van hun leerproces. 

Goede, kwalitatieve LOB-gesprekken leer je door ‘vlieguren’ te maken. Het blijft mensenwerk, reflectietechnieken verfijnen door oefening. In deze training werken docenten samen aan hun eigen ontwikkeldoelen, waarvoor de trainers handvatten, feedback en voorbeelden aanreiken. We bespreken verder gespreksformulieren en een gespreksleidraad om LOB in de school te kunnen borgen. De toepassing van LOB in het Bèta Challenge programma wordt ook uitgebreid behandeld, zodat docenten al de volgende dag verder met LOB aan de slag kunnen. Na de training volgt de echte uitdaging: draagvlak opbouwen en uw LOB-idealen uitvoeren op school. Hiervoor bieden de trainers graag maatwerk. Vraag gerust naar de mogelijkheden. 

Datum training: 28 november 2023
Tijd: van 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de basistraining LOB reeds gevolgd

Organisatie:

EDU loopbaan begeleiding

Trainers:

Diane Kattevilder en Joke Ykema 

Status:

Training vanuit het basisaanbod, op teamniveau te volgen (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

Onshape is een professioneel online werktuigbouwkundig 2D en 3D tekenprogramma. Het is vergelijkbaar met SolidWorks en SolidEdge. Bijzonder is dat het in de browser werkt en bovendien gratis te gebruiken is voor het onderwijs. Het is op alle besturingssystemen toepasbaar; Windows, Linux, MacOS en Chromebook! Hoe je deze toepassing kunt inzetten in de lespraktijk van Bèta Challenge, bekijken we in deze training.

 

In deze training leer je hoe je tekeningen aanmaakt, gereedschappen inzet, onderdelen op maat maakt en later de maatvoering weer aanpast. Ook leer je voorwerpen te tekenen die uit verschillende onderdelen bestaan. Met diverse praktijkopdrachten leer je vanaf de basis tekeningen te maken die omgezet kunnen worden in bestanden, om te kunnen lasersnijden en 3D printen. Tijdens de training kijken we ook naar de basisfuncties van het lasersnijden en 3D printen. Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze training. 

 

Datum training: 1 december 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur 
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Organisatie:Fun met Electronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

“Aanrader voor (ervaren) Bèta Challenge scholen die klaar zijn om vanuit een goede basis een stap verder te gaan!”

 

Het onderwijsprogramma van Bèta Challenge biedt scholen kaders voor leren & ontwikkelen, voor de rol van de professional en voor de interne organisatie. De invulling van het programma is echter in elke school en elke regio anders. Logisch, want we werken vanuit het onderwijsconcept BCP aan betekenisvol onderwijs samen met partners uit de beroepspraktijk. Dit vraagt om het vermogen van teams om onderwijs te ontwerpen en een curriculum te bouwen.

 

Het ontwerpen van een sterk curriculum betekent het maken van keuzes. Dat is belangrijk voor een beginnende school, maar zéker ook voor scholen die al ervaren zijn in het Bèta Challenge onderwijs. Want juist als je eenmaal de basis daarvan beheerst, ben je als BCP-team in staat een verdiepingsslag te maken en betekenisvol leren tot stand te brengen door complexe leersituaties te ontwikkelen. In de training curriculumontwikkeling reiken we je een aantal concrete handvatten aan voor hoe je dit samen met collega’s kunt aanpakken. We spelen daarbij in op de fase van ontwikkeling van het Bèta Challenge programma op jouw school en op jouw ontwerpvragen. Het betekent dat we werken vanuit de basis die er is en dat we je faciliteren in het maken van een volgende stap. 

De training vraagt een actieve inbreng van iedere deelnemer. Je bereikt het beste resultaat als je samen met minimaal één, maar liefst meerdere, andere collega’s van je BCP-team participeert. Je kunt er ook voor kiezen met je voltallige BCP-team deel te nemen.

LET OP: als je je opgeeft voor deelname aan de training is er vooraf een (online) intakegesprek. Het programmabureau neemt contact op om deze in te plannen. 

Datum training: 7 december 2023
Tijd: 
09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Na aanmelding wordt contact opgenomen voor het inplannen van het online intakegesprek.

Organisatie: Pesant
Trainers: Naomi Veldhoven en Joziene de Wolf
Status: Training vanuit verrijkend aanbod, op teamniveau te volgen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

Training: Beoordelen en evalueren binnen Bèta Challenge - verdieping

In deze verdiepende training over beoordelen binnen Bèta Challenge ga je terug naar de kern van het onderwijsprogramma Bèta Challenge. De trainer neemt je mee in hoe een doorlopende leerlijn voor competentieontwikkeling en beroepsoriëntatie op school kan worden opgezet en geïmplementeerd. De docent kan daarbij een koppeling maken tussen een algemeen curriculum, individuele en gemeenschappelijke competentieontwikkeling van leerlingen en het schrijven van concrete BCP-opdrachten.

Daarnaast geeft de training de deelnemer inzicht in:

 • verschillende vormen van feedback, waarmee het leer- en ontwikkelproces van leerlingen kan worden ondersteund. De docent kan koppelingen leggen tussen waargenomen leerlinggedrag, de fasering van een liminaal leerproces en de keuze van feedback en interventies.
 • manieren om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen.

Datum training: 8 december 2023
Tijd: 09.30 – 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de basistraining beoordelen en evalueren reeds gevolgd

Organisatie:Van Roode
Trainers:Steven van Roode
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Aan te bevelen is om deze training met minimaal 2 personen per BCP-team te volgen. Deelnemers ontvangen een certificaat.

LET OP: aanmelden voor deze training is niet meer mogelijk!

BCP-Netwerk-Slider-5

De Eduscrum methode is een raamwerk voor het begeleiden van leerlingen waarbij de verantwoordelijkheid voor het leerproces is gedelegeerd van docent naar leerling. Het raamwerk biedt docenten en leerlingen mogelijkheden om in het onderwijsprogramma van Bèta Challenge complexe, uitdagende problemen te adresseren en tegelijkertijd op een productieve (en kwalitatieve) wijze leerdoelen na te streven. Toepassing van de Eduscrum methode in de projectopdrachten kan de kwaliteit daarvan versterken.

Bij de Eduscrum methode staat leren centraal; slimmer leren, beter leren samenwerken en jezelf beter leren kennen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer verantwoordelijkheid, plezier en energie. Hierdoor worden betere resultaten en kortere doorlooptijden bereikt. Leerlingen maken een positieve ontwikkeling door wat hen sterkt in hun vertrouwen in henzelf en het onderlinge vertrouwen. De sleutel van dit alles is eigenaarschap; leerlingen hebben de ruimte om hun eigen leerproces te bepalen binnen gestelde kaders en leerdoelen. De Eduscrum methode verbetert niet alleen vakinhoudelijke ontwikkeling maar ook de eigen persoonlijke ontwikkeling en de manier van samenwerken binnen een team.

De opzet van deze “Experience Sessie” bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen, en een voorbereidende huiswerkopdracht vooraf. De sessie is bedoeld om docenten kennis te laten maken met de Eduscrum methode waarbij een aantal technieken en methoden uit Eduscrum worden uitgelegd. De focus ligt zowel op het ervaren als leren van een aantal basiselementen van Eduscrum. Door een hoge mate van interactiviteit maak je kennis met een aantal begrippen en elementen die de Eduscrum methode zo bijzonder maken. Daarnaast werken we met een aantal werkvormen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Na deze sessie ben je in staat het raamwerk ook aan anderen (collega’s en leerlingen) uit te leggen heb je een goed beeld (en handvatten) van hoe je Eduscrum kan inzetten in je Bèta Challenge lessen.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:Stichting Agile for Education
Trainers:Arno Delhij
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Ervaringen uit de dagelijkse praktijk vormen de basis voor deze verdiepende sessie. Casussen uit de (eigen) lespraktijk worden ingezet om een goede indruk te krijgen van hoe je de Eduscrum methode op een goede wijze kunt inzetten in de uitvoering van Bèta Challenge opdrachten, en wat de (leer-) effecten kunnen zijn. 

Tijdens deze training werken deelnemers bovendien concreet aan de opbouw van een eigen Bèta Challenge opdracht met behulp van de methode Eduscrum. Belangrijk is dat je voor deze training een actuele projectopdracht meebrengt van je eigen school. Diverse principes en werkvormen uit het boek “Scrum in de klas” worden daarbij verder onder de loep genomen en toegepast.

Na deze sessie ken je de principes van de Eduscrum methode van A tot Z en ben je in staat leerlingen(teams) de aanpak van het scrummen eigen te maken. Met behulp van nieuwe inzichten en diverse werkvormen weet je in bestaande Bèta Challenge opdrachten een verbeterslag aan te brengen door de toepassing van de eduscrum methode.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:Stichting Agile for Education
Trainers:Arno Delhij
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Tijdens deze trainingsdag slaan we het grootste deel het tekenen van de onderdelen over. Wel kijken we naar de bestanden uit de tekenprogramma’s die nodig zijn om te kunnen lasersnijden of 3D printen. 

3D printen: We beginnen met het .STL bestand en het Slicer-programma Cura. Hiermee maken we een bestand wat te gebruiken is voor een 3D-printer. Waar moet je al op letten bij het ontwerp? Hoe kan je constructieproblemen oplossen? Hoe kan je sturen op b.v. printsnelheid met behoud van zoveel mogelijk kwaliteit? Kunnen we een 3D-printer meerdere onderdelen tegelijkertijd laten printen? We gebruiken voor deze training twee ‘laatste’ generatie 3D printers. Een instapmodel en een model met een iets groter printvolume. 

Lasersnijden: We doen deze trainingsdag op een locatie waar een lasersnijder aanwezig is. We beginnen met het tekenprogramma waar we een .dxf bestand uit gaan exporteren. Dit gaan we op verschillende manieren gebruiken. Eerst kijken we naar de instellingen van de machine, het te gebruiken materiaal. We doen wat experimenten om de instellingen te verfijnen. We kijken naar het verschil tussen snijden, lijngraveren en ingraveren. Hoe stel je dat op de machine in? Later kijken we ook naar plaatjes, tekeningen en logo’s die van het internet te downloaden zijn. We bewerken die om te kunnen snijden en graveren. Voor deze laatste stappen gebruiken we het gratis programma Inkscape en de gratis online service van CloudConvert. Tot slot gebruiken we een aantal online ‘File Generators’ voor het maken van doosjes, puzzels of tandwielen.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 6 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager. 

Organisatie:Fun met Elctronica
Trainers:Frank Hagenaars
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat.

Augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR) brengen de digitale wereld en de fysieke wereld samen. Met deze technologieën zal de manier waarop we leven en werken fundamenteel veranderen. Bij Bèta Challenge maken leerlingen kennis met diverse bestaande en nieuwe technologieën in verschillende contexten. Daar hoort omgaan met dit stukje nieuwe technologie zeker bij! Zijn wij ons als docenten bewust van de snelheid waarmee deze nieuwe wereld op ons afkomt? 

Extended Reality (XR), de overkoepelende term voor virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR) en andere immersive technologieën, biedt de mogelijkheid om de fysieke wereld en de digitale wereld te verbinden op manieren waar we eerder alleen van konden dromen. Met XR krijgt de digitale wereld een natuurlijke plek in ons leven.

Ik neem jullie een dag lang mee in deze wereld van extended reality. We gaan aan de slag met de HoloLens, nemen een flinke duik in de virtuele wereld en gaan op ontdekking in VR Sociale Platforms, maken eventueel een eigen hologram met een green screen. En we vergeten natuurlijk ook niet de toekomst van extended reality!

Deze workshop biedt een roller Coster aan theorie, praktisch bezig zijn en gave ervaringen. Kortom: genoeg ideeën en handvatten voor (nieuwe) toepassing(en) in de lespraktijk van het Bèta Challenge onderwijs.

Datum van deze training is op aanvraag.
Deze training wordt binnen de school of het netwerk incompany aangeboden. Neem hiervoor contact op via bcp@pesant.nl.

Mogelijk vanaf 8 personen. Datum en locatie in overleg met trainer en aanvrager.

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Organisatie:XL Learning
Trainers:Ewout Warringa
Status:Training vanuit verrijkend aanbod. Deelnemers ontvangen een certificaat
BCP-Netwerk-Slider-3

Facts en voorwaarden BCP-scholingsaanbod najaar 2023

Voor deze trainingsdagen gelden de volgende facts:

Duur fysieke trainingen: 

1 dag van 09.30 uur tot 16.30/17.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur).

De training Coachend begeleiden betreft een tweedaagse training (de tijden per dag, zoals hierboven aangegeven).

De Introductiecursus op het Bèta Challenge Programma duurt van 10.00 – 15.00 uur.

Locatie fysieke trainingen:        Cursus en vergadercentrum Domstand, Utrecht
Kosten fysieke trainingen:
Inclusief lunch en materialen

€ 285,- per persoon per dag.

Voor de introductiecursus zijn de kosten € 175,- p.p.

Kosten individuele coaching:
Inclusief materialen
€ 125,- p/u p.p.

Voorwaarden voor deelname scholing Bèta Challenge

 1. De scholingsdagen zijn primair bedoeld voor docenten en coördinatoren van de Bèta Challenge scholen die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
 2. Daarnaast is het voor Bèta Challenge scholen mogelijk om ook collega- (en niet BCP-) docenten op te geven voor trainingen. Voorwaarde daarbij is dat deze docenten eerst de introductiecursus hebben gevolgd. Daarbij hebben Bèta Challenge docenten altijd voorrang op deelname aan trainingen.
 3. Aanmelden voor de trainingen (buiten de introductietraining) kan alleen als je de introductietraining al hebt gevolgd.
 4. Inschrijving geschiedt op basis van het invullen van het digitale inschrijfformulier tot en met de aangegeven sluitingstermijn.
 5. Voor alle aangeboden trainingen geldt een minimum- en maximumaantal deelnemers. Dit aantal verschilt per training.
 6. Bij meer aanmeldingen dan het maximumaantal deelnemers per training selecteren we op basis van datum van aanmelding. Bèta Challenge docenten hebben daarbij altijd voorrang op deelname.
 7. Bij minder aanmeldingen per training dan het minimum komt de betreffende training te vervallen.
 8. Docenten kunnen zich aanmelden voor de verdiepingstrainingen als zij de betreffende basistrainingen hebben gevolgd.
 9. De scholingsbijdrage wordt vooraf in rekening gebracht aan de scholen.
 10. Nadat wij jouw aanmelding ontvangen hebben, ontvangt jouw school een factuur die voorafgaand aan de training dient te worden voldaan.
 11. Bij afmelding van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de training wordt de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

Aanmeldformulier