september 2020

Met de doorontwikkeling en het ‘volwassen worden’ van het Bèta Challenge consortium is een verbeterslag in de zichtbaarheid, professionele uitstraling en gebruiksvriendelijkheid is zeer gewenst. We willen graag nog beter laten zien wie we zijn en wat we doen! Daarnaast is er ook een technische en functionele noodzaak om de verouderde website en dito online[…..]

Coördinatoren, docenten en onderwijsondersteuners BCP zijn op dit moment keihard aan het werk met onderwijs op afstand om zo alle mavoleerlingen toch hun T&T-lessen te laten volgen. Er worden nieuwe opdrachten ontwikkeld, eindassessments T&T worden (deels) digitaal afgenomen en er worden ook in de thuissituatie leuke en creatieve oplossingen bedacht voor vraagstukken van nu. Voor[…..]

De consortiumbijeenkomst voor schoolleiders en partnerorganisaties op 2 april 2020 is vanwege het coronavirus helaas gecanceld. We hopen en gaan ervan uit dat deze bijeenkomst in het najaar wél kan plaatsvinden en hebben een nieuwe datum vastgesteld: donderdag 12 november 2020. Zet u deze datum vast in uw agenda? Meer informatie over deze bijeenkomst volgt[…..]