mei 2021

Beste Bèta Challenge scholen, docenten, leerlingen en partners, Zoals Raymond van Velthoven tijdens de BCP Consortiumbijeenkomst 2021 van jongstleden 8 april aankondigde, heb ik de eer om vanaf 1 augustus 2021 de functie van programmadirecteur te bekleden. Een aantal mensen binnen het BCP ken ik al vanuit mijn tijd als netwerkregisseur bij de Stichting Technasium[…..]

Het Bèta Challenge Consortium is een uitzonderlijk innovatieve samenwerking tussen verschillende scholen en besturen. In 2010 is dit initiatief kleinschalig met vier scholen gestart en nu hard gegroeid tot meer dan 40 scholen. We hebben onlangs een verkennend en kortlopend onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van BCP en hoe die meerwaarde vergroot kan worden. De[…..]

Onlangs hebben we onder alle netwerkscholen een vragenlijst uitgezet om inzicht te krijgen in hoe scholen en netwerken denken over een aantal (deel)thema’s m.b.t. (de)centralisatie. We hebben helaas weinig reacties ontvangen en gezien de lage respons kunnen we geen breed geldende conclusies trekken. Wat we wel in vrijwel alle (beperkte) reacties terugzien, is dat de[…..]